Варіант 4

1.Обчисліть кількість і вартість сплачених та несплачених замов­лень, а також їх вартісну частку в загальній сумі. Кількість сплачених замовлень обчисліть за допомогою функції СУММЕСЛИ, їх вартість — за допомогою функції СУММЕСЛИ, сукупну вартість замовлень — за за допомогою функції СУММ, а частку — як відношення відповідної вартісті до суми сплаченої і несплаченої вартісті, при цьому ско­ристайтесь.форматом відсотків.

Табл. 4.1. Автомобілі

A B C D E F G
№ пор. Місяць Марка автомобіля Покупець Кіль­кість Вар­тість Примітка
Січень BMW-750 Фортуна Не сплачено
Січень MITSUBISHI Galant Колесо Сплачено
Лютий SKODA Felicia Формула один Сплачено
Лютий TOYOTA Corola СТБ Не сплачено
Лютий BMW-750 Семантика Не сплачено
Лютий TOYOTA Corola Спорт-прогноз Сплачено
Березень BMW-750 Вектра-приват Не сплачено
Березень SKODA Felicia УГобіл Сплачено
Березень BMW-750 Фортуна Сплачено

2. Визначте кількість і вартість автомобілів, проданих у кожному місяці. Кількість і вартість визначайте за допомогою функції СУММЕСЛИ.

3. Визначте вартість мінімального і максимального замовлень у кож­ному місяці. Користуйтеся функцією МИН, або МАКС.

Табл. 4.2. Табл.4.3

A B C D
Замовлення Кількість Вартість Частка, %
2 Сплачено X X X
Не сплачено X X X
Разом X X X

Табл. 4.4.

A B C
Місяць Мінімум Максимум
Січень Лютий Березень X X X X X X

Завдання 5

База даних Розрахункові рахунки. Поля списку містять дані:

но­мер рахунка, суму і валюту вкладу, дату відкриття рахунка, пріз­вище, ім'я та по батькові вкладника, кількість місяців з дня від­криття рахунка.У полі кількість місяців розрахуйте кількість місяців, що прой­шли з дня відкриття рахунка, використовуючи у формулі інформацію про дату відкриття рахунка та поточну дату.

Використовуючи вікно форми даних, відберіть дані про рахунки, що працюють з якоюсь валютою та відкриті не пізніше 01.01.02.

Відсортуйте список за полем номер рахунка.

Використовуючи можливості автофільтра, відберіть із списку п'ять рахунків з найбільшими сумами вкладів.

Використовуючи можливості автофільтра, відберіть з повного списку рахунків записи з інформацією про рахунки, що відкриті не пізніше 01.01.01 та працюють з однією з двох валют (валюти вибе­ріть за бажанням виходячи з наявних даних). Скопіюйте відібрані дані на другий аркуш робочої книги. Перейменуйте цей аркуш. Розрахуйте середню суму (у перерахунку на гривні) за рахунками у вибірці.

Використовуючи можливості автофільтра, відберіть з повного списку рахунків записи з інформацією про рахунки, відкриті в інтер­валі часу від 01.01.01 до 31.12.01 включно. Скопіюйте відібрані дані на третій аркуш робочої книги. Перейменуйте цей аркуш. Розрахуй­те кількість рахунків у вибірці.

Вимкніть автофільтр у першому аркуші робочої книги.


2617872635780879.html
2617927561057663.html
    PR.RU™