ВИБІР ЗАСОБІВ ПОЖЕЖОГАСІННЯ

Визначити потрібну кількість первинних засобів пожежегасіння та запас води для виробничої будівлі (табл. 9.1).

Таблиця 9.1

Вихідні дані

№ варіанта Розміри будівлі, м
довжина ширина висота
10,4
7,2
4,2

1. Потрібна кількість первинних засобів пожежегасіння може бути визначена із співвідношення: ,

де Sзаг – сумарна площа приміщень усіх поверхів будівлі, м2;

Sн – нормативна площа, м2 (табл. 9.2).

Таблиця 9.2

Норми первинних засобів пожежегасіння для підприємств хімічної промисловості

Найменування приміщення Площа, м2 Найменування і кількість первинних засобів пожежогасіння
вогнегасники інші
ОУ–2 ОУ–5 ОУБ–3 ОУБ–7 УП–1М УП–2М ОПС–10 ОППС-10 * ** ***
негорючих твердих речовин
горючих волокнистих речовин
горючих речовин у подрібненому стані
легкозаймистих пластмас і канчуків
важкозаймистих пластмас і канчуків
твердих речовин, що взаємодіють із водою з утворенням горючих газів
твердих речовин, що займаються при контакті з водою
твердих окислювачів та порофоров
негорючих рідин
горючих рідин, що не розчиняються і не взаємодіють з водою
горючих рідин, що розчиняються у воді
металоорганічних сполук та їх розчинів
кремнійорганічних сполук
негорючих газів
горючих газів

Продовження табл. 9.2

горючих газів у зрідженому стані
горючої пари та газів, нагрітих вище температури самозаймання* – ящик з піском і лопата;

** – діжка з водою 250 л і два відра;

*** – повсть, кошма або азбестове полотно

Отриманий результат треба скруглити у бік найближчого цілого числа.

2. Протипожежне водопостачання промислових підприємств здійснюється системою протипожежного водопроводу. Необхідний запас води повинен складати, м3:

,

де τ – середній час гасіння пожежі, 3 години;

q – загальна витрата води, л∙с–1 (табл. 9.3);

,

де qзовн – витрата води на зовнішнє пожежегасіння, л∙с–1;

qвн – витрата води на внутрішнє пожежегасіння, л∙с–1;

qавт – витрата води на автоматичні установки пожежегасіння (спринклерні або дренчерні), л∙с–1.

Таблиця 9.3

Витрата води на пожежегасіння виробничих будівель без ліхтарів

Спосіб пожежегасіння Категорія виробництва Витрата води на пожежегасіння, л∙с–1, при об’ємі будівлі, тис. м3
до 3 3–5 5–20 20–50 50–100 100–200
зовнішнє А, Б, В
Г, Д
внутрішнє 2×2,5
автоматичне


2611436466611034.html
2611488601191152.html
    PR.RU™